Fletushkat e regensburgut, Kultura dhe Historia në

perendim të Evropës

ISSN 1613-5601


"Fletushka e Regensburgut" - një forum i hapur i dialogut dhe kufirit i cili angazhohet për Historian te ri, Politolog dhe Kulturiolog.
Të gjith jan të mirseardhur në publikimin dhe prezentimin e punës së tyre.
Prezentimi bëhët në gjuhën Gjermane ose Angleze.
Sa i përketë publikimit të punës së fletushkës mvarët nga puna e përbashkët. E parapame ështe dy here ne vit.
Të gjithë të interesuarit lajmrohuni ne redaksin tonë në adresen:

Regensburgerhefte@yahoo.de