Řezenské sešity k historii a kultuře ve

Východní Evropě

ISSN 1613-5601


Řezenské sešity představují fórum vědeckého dialogu, jenž má přesahovat hranice. Podílí se na něm předvším mladší historikové, politologové a odborníci v oblasti kultury.
Hlavním cílem je nabídnout jim možnost prezentovat širokému publiku své, dosud nezveřejněné vědecké práce. Vítány jsou samozřejmě i příspěvky etablovaných odborníků.
Tato řada přispívá k analýze především těch témat, jež v současném mezinárodním vědeckém diskurzu zaujímají převážně podřadné postavení.
Příspěvky, jsouli k publikaci připuštěny, vycházejí postupně podle data podání, a to v angličtině a němčině.
Řada vychází nepravidelně, nejméně však dvakrát ročně.
Zájemce zveme navázat kontakt s redakci na následující adrese:

Regensburgerhefte@yahoo.de


návrat