Zeszyty ratyzbońskie historii i kultury

Europy Wschodniej

ISSN 1613-5601


Zeszyty ratyzbońskie stanowią forum międzynarodowego dialogu naukowego, do udziału w którym zaprasza się przede wszystkim młodych historków, politologów i kulturoznawców. W pierwszym rzędzie to oni otrzymują w ten sposób możliwość przedstawienia swoich jak dotąd nie publikowanych prac naukowych. Oczywiście także doświadczeni naukowcy mogą korzystać z forum.
Celem serii jest promowanie tematów, które chwilowo nie odgrywaja pierwszoplanowej roli w dyskusjach świata naukoweg
Prace nadesłane redakcji, jeżeli zostaną zatwierdzone do publikacji, drukowane są w języku niemieckim i angielskim zgodnie z kolejnością nadejścia. Seria ukazuje się nie regularnie, jednak co najmniej dwa razy w roku.
Redakcja prosi zainteresowanych o kontakt mailowy pod adresem:

Regensburgerhefte@yahoo.de


powrót