Regensburgške Novine o historiji i kulturi u

istočnoj Evropi

ISSN 1613-5601


Regensburgške novine postavlja jedan forum koi obuhvača dohvatnegranice.
Naućnog – istraživanja. Na ouome dialogu su pozvani da učestvuju prije svega mladi historičari, politologi i kulturni istraživači.
Ovde se vama pruža prilika vaš istraživaćki rad prezentirati pred śirokom publikom.
Ako se vaš rad odobri on će se prezentirati na njemačkom ili engleskom jeziku. Seria izlazi neodređeno naimanje dva puta godišnje.
Kontaktirajte redakciu na ovoj adresi:

Regensburgerhefte@yahoo.de